Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Obsah stránky

Výsledky

Na návrh odborné poroty XLVII. Národní přehlídky 
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 
Krakonošova divadelního podzimu 2016
přehlídka udělila tato čestná uznání:

Hedvice Hájkové za roli Heduš, Anny – Agnes Devignacové 
ve hře Patrika a Danielle-Navaro Haudecoeurových Mátový nebo citron
Petře Konečné za roli Sofie 
ve hře Michela Clémanta Ani o den dýl!
Kateřině Němcové za roli Panoše 
ve hře Pavla Němce Klaun
Pavle Kravcivové za roli Agáty 
ve hře Nikolaje Vasiljeviče Gogola Ženitba
Karlu Minaříkovi za roli Kočkareva 
ve hře Nikolaje Vasiljeviče Gogola Ženitba
Pavlu Dorazilovi za roli Borise 
ve hře Vasilije Sigareva Detektor lži
Tomáši Hradilovi za režii hry 
Vasilije Sigareva Detektor lži
Janě Drozenové za roli Chris 
ve hře Tima Firtha Holky z kalendáře
Haně Andělové za roli Ruth 
ve hře Tima Firtha Holky z kalendáře
Ladě Austové za roli Barbary R. 
ve hře Martina Drahovzala a MDK ...dokud vás smrt nerozdělí
Ondřeji Hamplovi za roli Olivera R. 
ve hře Martina Drahovzala a MDK ...dokud vás smrt nerozdělí
Jiřímu Žemličkovi za roli Normana Bassetta 
ve hře Michaela Cooneyho Habaďůra
Zdeňku Machovi za roli Mr. Jenkinse 
ve hře Michaela Cooneyho Habaďůra
Aleši Kučerovi za roli Erica Swana 
ve hře Michaela Cooneyho Habaďůra
Malému divadlu Kouřim za inscenaci 
hry Martina Drahovzala a MDK ...dokud vás smrt nerozdělí
DS Osvětové besedy Velká Bystřice za inscenaci 
hry Vasilije Sigareva Detektor lži

Na návrh odborné poroty XLVII. Národní přehlídky 
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 
Krakonošova divadelního podzimu 2016
přehlídka udělila tyto ceny:

Janu Seidelovi za roli Honzy-Henri Dujardina 
ve hře Patrika a Danielle-Navaro Haudecoeurových Mátový nebo citron
Ladislavu Valešovi za režii 
hry Ladislava Valeše ...dlouhá cesta
Miroslavu Královi za scénu a kostýmy 
ve hře Ladislava Valeše ...dlouhá cesta
Stanislavě Němcové za roli Královny 
ve hře Pavla Němce Klaun
Radce Schardové za roli Naděždy 
ve hře Vasilije Sigareva Detektor lži
DS Osvětové besedy Velká Bystřice za dramaturgický výběr 
hry Vasilije Sigareva Detektor lži
Martinu Drahovzalovi za režijně scénografické řešení 
ve hře Martina Drahovzala a MDK ...dokud vás smrt nerozdělí
Lukáši Dědkovi za roli Goldsteina 
ve hře Martina Drahovzala a MDK ...dokud vás smrt nerozdělí

Hlavní cena
Jaromíru Holfeuerovi za nejlepší mužský herecký výkon přehlídky 
ve hře Ladislava Valeše ...dlouhá cesta

Hlavní cena
Lence Svobodové Šťastné za nejlepší ženský herecký výkon přehlídky 
ve hře Ladislava Valeše ...dlouhá cesta

Cena
Rádobydivadlu Klapý za inscenaci 
hry Ladislava Valeše ...dlouhá cesta

Cena Dušana Zakopala
Jaromíru Holfeuerovi za nejlepší seniorský herecký výkon 
ve hře Ladislava Valeše ...dlouhá cesta

Na návrh odborné poroty XLVII. Národní přehlídky 
venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou 
Krakonošova divadelního podzimu 2016
přehlídka doporučuje do programu Jiráskova Hronova 2017

inscenaci hry Detektor lži Vasilije Sigareva
 v provedení divadelního spolku DS Osvětové besedy Velká Bystřice

inscenaci hry ...dokud vás smrt nerozdělí 
Martina Drahovzala a MDK v provedení Malého divadla Kouřim

přehlídka nominuje do programu Jiráskova Hronova 2017

inscenaci hry ...dlouhá cesta Ladislava Valeše
v provedení Rádobydivadla Klapý

Odborná porota
Vyšlo ve Větrníku č. 16
16. 10. 2016

Patička

© David Hejral, Jan Pohanka, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2024