Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Obsah stránky

Hadar Galron, Mikve, Rádobydivadlo Klapý

Rádobydivadlo Klapý si důsledně vybírá pro svůj dramaturgický plán texty neotřelé, zajímavé a svým způsobem provokující. Tak tomu je patrně i v případě této hry. 
 
  Autorka pocházející z ortodoxní židovské komunity se ve své hře snaží vyrovnat s některými rituálními požadavky judaismu, které vedou k nesvobodě. Rituální lázeň mikve není jenom fyzickou, ale duchovní očistou, ve které se schází sociálně i charakterově rozvrstvená skupiny žen, které v tomto prostředí, vědomé si své ženskosti, potřebují řešit z různých hledisek své vážné osobní problémy.
 
  Hra sama by se mohla zdát divákovi odtažitá pro množství reálií českému svobodomyslnému člověku odtažitých, kdyby se nepodařilo touhu po osvobození zobecnit a rozehrát ji v přesně určených situacích, kde postavy řeší svůj problém bohatým hereckým jednáním a zobrazují rozpor svých životních situací. A tady je hlavní problém inscenace. Nedochází ke konfliktu mezi rozhodováním a postojích lázeňské Šošany (která spíše bez proměny sděluje myšlenky v monotónní textové rovině) a mezi mladou pracovnicí Širou (spíše něžně lyrickou, než hybnou silou) a inspirací proti náboženské doktríně. 
 
  Postavy až na některé výjimky v některých svých situacích (Chedva, Esti, Tehíla) se projevují ve většině dialogů spíše lineárně bez většího odstínění svých osobních postojů a průběžného jednání, kdy vzniká pocit jakoby některá dějová fakta hodnotily stejně v převážně jednotvárně vedených dialozích, kterým chybí i čitelnější organizace v prostoru. Ne zcela šťastný závěr inscenace je zvedání utopené dívky k jakémusi obrazu umučeného Krista, zvláště jedná-li se o židovské prostředí. Možná že by čitelnějšímu sdělení témat a jejich důsledné propracování se srozumitelnější dikcí pomohlo k většímu diváckému zážitku a plnému pochopení pravého poslání tohoto nesnadného textu. 
 
  Možná, že na jiných přehlídkách bylo Rádobydivadlo Klapý touto inscenací sdělnější a účinnější. Může se to stát. Ale na vysocké přehlídce zůstalo spíše u čestného pokusu, který nebyl zcela naplněn.
František Laurin
Vyšlo ve Větrníku č. 14
14. 10. 2013

Patička

© David Hejral, Jan Pohanka, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2024