Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Obsah stránky

Ladislav Stroupežnický - Naši vaši furianti - Ořechovské divadlo Ořechov u Brna

Naši furianti Ladislava Stroupežnického jsou bezesporu komedií starou víc jak 130 let, která se však hraje a bude hrát ještě možná i za další stovku let. Je tomu tak proto, že autor geniálně vystihl poměry české vesnice, a to nejen její, že dokázal s humorem ukázat na lidské vlastnosti, jako jsou například nafoukanost, namyšlenost, nevzdělanost, samolibost, škodolibost, prostě furianství, které se může projevovat v touze dělat samé dobré skutky nebo naopak vychloubáním za účelem pokořit soupeře. A to bude aktuální vždycky.
 
Soubor, respektive jeho dramaturg, režisér, scénograf, hudební skladatel Vlastimil Peška uchopil tento klasický text, smysluplně ho upravil pro potřeby herců a zpěváků souboru, a nazkoušel s nimi velmi kreativní představení, ženoucí se v dyna-mickém tempu od gagu k dalšímu gagu. Vynikající scénografie (takový český malý rybníček, ve kterém si vyřizujeme účty, podléhání módním trendům). Báječné písně parodující opět muzikál, vlesdoprdelkovství k jiným národům. Prostě formálně naprosto typické ořechovské představení, živé, plné nápadů, oslovující kdejakého diváka, protože ten se baví a je mu s herci na jevišti dobře. A tady bych mohl skončit a víc už nic nenapsat.  Je to prostě báječná inscenace, která má vysokou divadelní kvalitou.
 
Ale zkusme se na tuto inscenaci, aniž bych chtěl popírat její evidentní kvalitu, podívat trochu z jiného úhlu pohledu.  Teď odpusťte maličko teorie. Naši furianti jsou hrou s velmi jasným a přehledným příběhem, který se odvíjí ze vzájemného jednání různých lidských charakterů – aktérů (postav) tohoto příběhu. A tato jednání zpětně tematizují samotný příběh. V tomto konkrétním případě je to komický pohled na furianství. A tady si kladu otázku, je pro každého z diváků příběh o volbě ponocného přehledný? Rozumí mu i po ideové stránce? Pro mě byl, ale já znám velmi dobře samotnou předlohu. Bavím se gagy, někdy až drastickou zkratkou ve výstavbě příběhu, ale je tomu tak obecně u každého? Není ten vodopád gagů tak prudký, že zanikají dějová fakta (motivace) pro samotné jednání postav.  A to zvláště s přibývajícím časem? Jakoby to, co nám stačilo na začátku a čím jsme se skvostně bavili (fóry přes rybníček, plavání, potápění, trhání peří, zajíc na kolečkách, rozjívené Fialovy děti, Petra Dubská s holí atd.), s postupu-jícím příběhem pro samotné poslání hry již bylo málo. Najednou podvědomě toužíme, aby nám další a další dramatické situace hry odhalily z příběhu více, (nevolám po psychologii) než jen snový gag. Prostě autor Stroupežnický se snaží prosadit, ale aktéři mu to moc nedovolují. Přichází únava v hledišti, tvůrci nepřinášejí potřebnou novou hodnotu. Ale stále makají na víc než sto procent. I za to velký dík, Ořechovští.


Jaroslav Kodeš
Vyšlo ve Větrníku č. 13
13. 10. 2019

Patička

© David Hejral, Jan Pohanka, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2024