Národní přehlídka venkovských divadelních souborů Vysoké nad Jizerou

Krakonošův divadelní podzim

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Obsah stránky

Recenze

DS Krakonoš - P. Pýcha

Republiku za koně a fotbal.

Představení je založeno na výborné předloze. Pýchova obrozensko-secesní koláž vytváří pozoruhodný a půvabný apokryf. Text má vtip a jeho vsazení do scény je neméně vtipné. V textu, v prostoru i ve hře herců se uplatňuje trojí rovina: rozvíjeného příběhu, kabaretních prostředků (tady mám na mysli gagy hrané na tři doby nebo trojhru všech mužů souhlasně) a prvek naivity.

Naivita se rozvíjí na jedné straně v nepřiměřenosti situací a důsledků v předloze samé, ale také významně v postavách představení, které nesou více nežli je běžně zvykem na jeviště sebou své osobní rysy a denní návyky. Pozoruhodné je, že se daří vyhrávat gagy navzdory tomu, že jsou někdy realizovány takříkajíc pod míru. To střídání podměrečných a plně rozehraných gagů dává přirozenou cestou naivistický výsledek. Ta autenticita poněkud insitního herectví, která některý gag nedohraje, vzápětí příští gag realizuje a ten skutečně zazáří.

V tom si samozřejmě s hereckou polohou výborně rozumí podoba scény. Dosavadní konstatování se opírá daleko více o výkony mužské části souboru, protože ženské trio není mužskému terčetu tak výrazným partnerem v nadsázce a jeho barvy zachraňuje postava Patočkové. V této metodě se vlastně příběh posouvá kupředu, jak se na vojně říká, přískoky. Ale každý přískok vždycky zahraje.

K tomu je třeba připojit výraznou pochvalu učitelské karikatuře Martina Hnyka a policejní karikatuře Ivana Hanuše. Přiznám se, že v této figuře přímo vidím technika Československého rozhlasu Šimka, který zadním vchodem přivedl do budovy rozhlasu v srpnu 68 sovětské vojáky a v roce 90 chodil hrdě po Pankráci s velkým odznakem OF na klopě.

Tím chci jenom připomenout, že celá ta švanda na jevišti je tak či onak ze života. Napsáno je to tak šikovně a často i hráno tak dobře, že představení získává ambici etického přesahu přes meze vlastního příběhu.

Mgr. Jiří Hraše
Vyšlo ve Větrníku č. 15
15. 10. 2005

Patička

© David Hejral, Jan Pohanka, Spolek Techniků Divadla Krakonoš, 2002 - 2024